Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 36 Next Page
Page Background

Water dat land is geworden

Land dat water is geworden

DELTARES, SEPTEMBER 2016

23

Samenwerking tussen Deltares en bedrijfsleven leidt tot innovatieve

technieken en creëert nieuwe marktkansen voor bedrijven.

VAN SATELLIETBEELD

NAARWATERKAARTEN

S

atellietbeelden bevatten veel informatie en

zijn een goudmijn voor onderzoekers. Het

enige nadeel: er is zoveel informatie, dat

je daar met een standaardcomputer niets

mee kunt.

Onderzoeker Gennadii Donchyts weet daar alles

van. Hij had voor zijn PhD-onderzoek naar interac­

tieve oppervlaktemodellen satellietbeelden nodig.

Donchyts kwam terecht bij Google Earth Engine,

een platform dat petabytes aan satellietbeelden

ontsluit. Ter verduidelijking: 1 petabyte staat gelijk

aan de informatie die je kunt vastleggen in een 1,8

kilometer hoge toren van dvd’tjes, zonder hoes.

Daarom biedt Google Earth Engine ook computer­

capaciteit om te kunnen rekenen met deze gege­

vens.

Donchyts ontwikkelde een rekenmethode waarbij

hij hoogtemetingen met andere satellietgegevens

combineert om betere waterkaarten te ontwikkelen.

De Deltares Aqua Monitor website die in oktober

wordt gelanceerd, gebruikt deze nieuw ontwikkelde

waterkaarten en toont hoe kusten en waterwegen

in de loop van de tijd verschuiven, veranderen en

in omvang toe- of afnemen. En dat op basis van

gratis informatie die objectief is, een hoge resolutie

heeft en in geen enkel ander archief of databestand

te vinden is.

Er is inmiddels een community ontstaan waar on­

derzoekers zulke rekenmethodes met elkaar delen.

‘Op deze manier wordt kennis breder beschikbaar

en ervaring gedeeld, ook met Google’, legt Donc­

hyts uit. ‘Google weet grote hoeveelheden data te

ontsluiten, maar hun kennis van water is beperkt.’

De samenwerking heeft ook andersom voordelen.

Zo klopt op sommige plekken op de kaart het hoog­

temodel niet meer. Donchyts heeft met zijn reken­

methode al een aantal plekken gevonden waar dat

zo is en correcties voorgesteld. Daar heeft Google

dan weer wat aan.

Meer informatie?

gennadii.donchyts@deltares.nl