Table of Contents Table of Contents
Previous Page  33 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 36 Next Page
Page Background

29

De Perzische Golf regio heeft

te kampen met biodiversiteits­

problemen als olievervuiling,

invasieve soorten en afname

van het aantal vissen. De We­

reldbank heeft daarom de op­

dracht gegeven voor het project

Gulf Basin Diagnostic Analysis.

Deltares werkt hierin samen

met CEDARE (Egypte), Five

Oceans Environmental Services

LLC. (Oman), en Environment

Arabia (Bahrein).

Deltares gaat een aantal work­

shops in de regio organiseren

om relevante ministeries,

ngo’s, onderzoeksinstituten en

organisaties uit de privésector

samen te brengen. Hier komen

de belangrijkste partijen

samen uit the Gulf Cooperation

Council. Deze bestaat uit

Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar,

Saudi-Arabië en de Verenigde

Arabische Emiraten. Het

doel is om gezamenlijk een

grensoverschrijdende diagnos­

tische analyse op te stellen voor

de Perzische Golf regio: een

wetenschappelijke analyse van

de prioriteiten in de water- en

biodiversiteitsproblematiek.

Deze analyse zal gebruikt

worden als basis voor een

strategische actieplan dat door

de hoogste niveaus van alle

betrokken overheidssectoren

ondertekend moet worden.

Het project loopt van april 2016

tot februari 2017.

Windmolenparken, visserij,

natuur, Defensie en scheep­

vaart maken allemaal gebruik

van de schaarse ruimte in de

Noordzee. Hoe zorg je dat het

multifunctioneel gebruik van

de Noordzee in goede banen

wordt geleid en dat dit op duur­

zame wijze gebeurt? Dit is het

onderwerp van de Noordzee­

dagen 2016.

Wetenschappers, beleids­

makers en het bedrijfsleven gaan

hier met elkaar in gesprek. Om

te discussiëren, oplossings­

richtingen te formuleren,

maar bovenal om elkaar te

inspireren.

De Noordzeedagen worden dit

jaar door Deltares in samen­

werking met TNO georganiseerd.

Het evenement vindt plaats op

6 en 7 oktober in Scheveningen

en trekt ongeveer 200 deel­

nemers vanuit de overheid,

bedrijven en onderzoeks­

instituten.

Meer informatie:

www.noordzeedagen.nl

Delft Software

Days:

DSD-INT

2016

Voor de beste watermodelvoorbeelden “From

global to local”, makkelijk te gebruiken pre- en

post processing tools en de laatste inzichten

in softwareontwikkeling en big data moet je

deze herfst in Delft zijn.

In week 44 en 45 worden daar de Delft

Software Days georganiseerd. Op maandag

24 oktober wordt het 12-daagse programma

met workshops, symposia en lessen geopend.

Ruim dertig evenementen belichten verschil-

lende ontwikkelingen en toepassingen, zoals:

• Aqua Monitor

- veranderingen in

oppervlaktewater waarnemen met behulp

van satellieten

• Delft-FEWS

- 24/7 operationeel open

voorspellingsplatform

• Delft3D Flexible Mesh Suite

-

simuleren van waterbeweging, golven,

water kwaliteit en morfologie

• iMOD

- modelleren van zeer grote,

hoog-resolutie grondwatermodellen

Dit jaarlijkse evenement biedt gebruikers

en ontwikkelaars de kans om kennis te

maken met de nieuwste kennis en inzichten,

producten, tools en open source software,

ontwikkeld door Deltares, Delft University of

Technology en UNESCO-IHE.

De Delft open source software community

heeft al meer dan 13000 leden en groeit

dagelijks. De DSD-INT worden georganiseerd

om deze community te ondersteunen, en

banden verder aan te halen tussen univer-

siteiten, onderzoeksinstituten, overheid en

bedrijven. Het evenement wordt georgani-

seerd op de Deltares campus in Delft.

Meer informatie:

www.dsd-int.nl

ANALYSE WATER EN BIODIVERSITEIT

IN PERZISCHE GOLF REGIO

NOORDZEEDAGEN:

DRUKTE OP DE NOORDZEE

IN GOEDE BANEN LEIDEN