Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 36 Next Page
Page Background

28

DELTARES, SEPTEMBER 2016

Extreme zeewaterstanden, veroorzaakt door vloedgolven en springtij,

kunnen verwoestende maatschappelijke effecten hebben. In de laag­

gelegen kustgebieden die het grootste risico lopen, wonen wereldwijd zo’n

600 miljoen mensen.

Deltares en de Vrije Universiteit Amsterdam maakten een wereldkaart

die extreme zeewaterstanden voor alle kusten laat zien. Een grote impuls

voor dit onderzoek was de lancering van Delft 3D software met de moge­

lijkheid om de modelresolutie lokaal te verhogen (Delft3D Flexible Mesh).

Hierdoor heeft het hydrodynamische model een uniek hoge resolutie

bij de kust, terwijl het tegelijkertijd zeer efficiënt rekent.

De nieuwe dataset omvat extreme waterstanden die zich eens in de

honderd jaar kunnen voordoen. Tot nu toe waren gegevens over deze

waterstanden alleen regionaal bekend. Op wereldschaal waren ze nog

niet beschikbaar.

Het artikel over de ontwikkelde dataset is door de onderzoekers in Nature

Communications gepubliceerd op 27 juni.

Wereldkaart toont extreme zeewaterstanden

Webinar Noordzee bekeken in 71 landen

Op maandag 20 juni vond het webinar ‘Hydrodynamic modeling on the

Northwest European Shelf and North Sea: new opportunities with Delft3D

Flexible Mesh’ plaats. 483 deelnemers uit 71 landen hadden zich geregi­

streerd om online de presentatie te volgen, zonder deze fysiek bij te wonen.

Dit is een nieuw record. De deelnemers kwamen onder meer uit Australië,

Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Singapore,

Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Vietnam, VS en

Zuid-Afrika.

In het webinar richtte Firmijn Zijl zich op de doorontwikkeling en ver­

betering van de operationele getijmodellen voor het Noordwest-Europese

Continentaal plat – het gedeelte van het continent dat onder water ligt -

in het bijzonder de Noordzee en aangrenzende ondiepe zeeën en estuaria

(door getijstromen ontstane brede mondingen van een rivier).

In Nederland zijn accurate voorspellingen van de waterstand aan de kust

cruciaal, omdat grote gebieden onder zeeniveau liggen. Het belang van

precieze en nauwkeurige waarschuwingen wordt alleen maar versterkt

door de aanwezigheid van beweegbare barrières zoals de Oosterschelde-

en Maeslantkering. De beslissing om deze te sluiten moet namelijk tijdig

worden genomen, en alleen als het strikt noodzakelijk is.

Meer informatie:

www.deltares.nl/en/webinars/