Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 36 Next Page
Page Background

21

ze. Hierin zou zich vervuiling kunnen

ophopen.’

Gezocht: betonfabriek

Hill ging op zoek naar een betonfabriek.

‘Het was nog moeilijk om een goede

fabriek te vinden die zich aan een nieuw

blok wilde wagen.’ Pas als Martens

Beton zijn blok wil maken, heeft hij iets

om te laten zien aan opdrachtgevers. En

dan gaat het snel.

Na tests in de oude Deltagoot van Del­

tares en een pilotproject in de Stavenis­

sepolder, heeft Hill zijn blok geperfec­

tioneerd. ‘Normaal gaat dijkbekleding

niet stuk door de kracht van de golfklap,

het probleem is juist de zuigende

werking van water in de holle ruimten

tussen de blokken. Als de openingen te

klein zijn, trekt het water de blokken los

van de dijk.’

Rijkswaterstaat, de Nederlandse over­

heidsinstelling die verantwoordelijk is

voor de dijken, wordt enthousiast van

zijn steen en wil kijken wat deze voor

de Nederlandse dijkenbouw zou kunnen

betekenen, door grootschalig onder­

zoek uit te laten voeren naar bestaande

en nieuwe dijkbekledingsstenen in de

nieuwe Deltagoot.

Ook in het buitenland begint men be­

langstelling te krijgen voor Hillblock.

‘Maar wij hebben onze handen voorlo­

pig nog wel vol in Nederland.’

Familiebedrijf

Tegenwoordig bestaat het Hillblock­

team, naast Hans Hill, uit vier mensen,

waaronder zijn vrouw en dochter. Ze

zijn gehuisvest in een kantoor op de

negentiende etage van het World Trade

Centre in Rotterdam. Zelf doet Hill,

naast uitvinden, wat hij daarvoor ook

al deed: foto’s en filmpjes maken. ‘Ik ga

nog weleens kijken bij de Zeelandbrug

bij Zierikzee. Als het flink stormt ga ik

daar filmpjes maken om te zien hoe de

blokken zich houden.’