Table of Contents Table of Contents
Previous Page  36 / 36
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 36
Page Background

32

DELTARES, SEPTEMBER 2016

AZERBEIDZJAN

Azerbeidzjan heeft ruim 9 miljoen inwoners en meer dan

de helft woont in of rond de hoofdstad Baku. Azerbeidzjan

heeft zich lang kunnen ontwikkelen dankzij opbrengsten

uit de oliewinning, die 81% van de export vormen.

In de toekomst wil het land minder afhankelijk worden

van olie. Dat kan door landbouw te stimuleren. Zo groeien

werkgelegenheid en export, en daarmee de welvaart. Maar

voor landbouw is zoet water nodig.

In Azerbeidzjan liggen zoet en zout water dicht bij elkaar:

waterrijk bergland voedt een aantal grote rivieren met

zoet water. Deze stromen naar een grote vlakte met zout

grondwater, een overblijfsel uit de tijd dat hier nog een zee

lag. Zo is bovenop het zoute water een zoetwaterreservoir

ontstaan.

Rivieren zoals de Koera en Aras voeren het overschot aan

water in dit reservoir af naar zee.

Het zoetwaterreservoir kan zorgen voor irrigatie voor

landbouw op de droge zoute vlakte. Maar als we meer

water onttrekken dan wat er van nature overschiet, wordt

het bekken op termijn zout.

Hydrologen van Deltares bepalen het effect van de

waterwinning op het grondwater en helpen ervoor te

zorgen dat ook in de toekomst de beschikbaarheid van

zoet water blijft verzekerd.

Meer informatie?

michiel.vanderruyt@deltares.nl