Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 36 Next Page
Page Background

26

kan het grondwater maar één kant op. Daarin

injecteren we het ijzerwater. Straks gebruiken

we meerdere rijen lansen die als een wals over

de bodem van een kanaal of weg lopen, om

stukje bij beetje onder die bodem een grote

plaat van ijzeroer aan te brengen.’

De diepte in

Dan wordt het tijd om te bewijzen dat het

idee ook in het groot werkt. Het team van

onderzoekers test de ‘wals’ in een proef met

drie ton injectiemateriaal in een bak van

40 vierkante meter en 2,5 meter diep in

het laboratorium in Delft. Ingenieursbureau

Hektec ontwerpt een speciale installatie

waarmee de mengsels worden gemaakt

en met de juiste hoeveelheden in de grond

worden geïnjecteerd.

Daarnaast komt er een kans om te testen

in de natuur, als op de Veluwe een vijver

moet worden vergroot. De onderzoekers

willen laten zien dat je dit kunt doen door de

ondoorlatende laag eronder uit te breiden

met behulp van ijzeroer.

Tijdens die experimenten komt een nieuwe

uitdaging aan het licht: onder de grond zie je

natuurlijk niets. Marco de Kleine en zijn team

ontwerpen daarom een monitoringssysteem,

waarmee het inbrengen van ijzeroer kan

worden gevolgd. ‘Dit maakt het mogelijk om

de locatie en omvang van het aangebrachte

ijzeroer te beoordelen. Je weet dus meteen of

je oplossing gelukt is.’

Toepassing

Nu is het wachten op toepassing in de

praktijk. De mogelijkheden zijn legio. De

toestroom van grondwater naar bouwputten

kan er mee worden beperkt. Ook kan

ijzeroer worden ingezet bij het verdiepen

van kanalen en wegen. De injectie van

ijzeroer is milieuvriendelijker dan waterglas

of natriumsilicaat en kan, afhankelijk van

de situatie, significant goedkoper zijn dan

traditionele damwanden.

De Lange geeft een voorbeeld: ‘Een kanaal

moet worden verbreed en verdiept om grotere

en hogere schepen toe te kunnen laten. Om

niet alle bruggen te hoeven vervangen zou

het waterpeil omlaag kunnen. Maar dan zakt

ook het grondwater aan weerskanten van het

kanaal. Huizen en natuur naast het kanaal

kunnen dan gaan verzakken of verdrogen,

en dat willen we niet. Wij denken dat ijzeroer

in zo’n geval fantastische diensten kan

bewijzen.’

Meer informatie?

wim.delange@deltares.nl

Het ontstaan van ijzeroer in de proefopstelling.