Table of Contents Table of Contents
Previous Page  34 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 36 Next Page
Page Background

30

DELTARES, SEPTEMBER 2016

Gerard Blom is op 24 juni 2016

benoemd als voorzitter van de

Partnerboard van het Nationaal

Modellen en Data Centrum

(NMDC). Binnen het NMDC

werken KNMI, RIVM, PBL, RWS,

Deltares, Alterra en TNO sinds

2011 samen aan de ontwikke­

ling, het beheer en het onder­

houd vanmodellen ten behoeve

van het leefomgevingsbeleid.

Ze gaan de komende drie jaar

meer samenwerken bij het

verzamelen en ontwikkelen van

gegevens over de leefomgeving.

Dit staat in een convenant dat

eerder dit jaar is ondertekend.

Belangrijke thema’s zijn water

en klimaat, verkeer en vervoer

en luchtkwaliteit.

Meer informatie:

www.nmdc.eu

VOORZITTER

PARTNERBOARD

NATIONAAL

MODELLEN EN

DATA CENTRUM

The Met Office, het meteorologisch instituut

van het Verenigd Koninkrijk, gaat samenmet

Deltares ontwikkelingslanden helpen om

beter in te spelen op klimaatverandering en

rampenrisico’s in te schatten. Betrouwbare

weer- en klimaatwaarschuwingen kunnen

helpen om hun bevolking te beschermen.

De organisaties delen hun expertise en

ervaringenmet elkaar, om zo de ontwikkeling

van meteorologische en hydrologische

diensten wereldwijd te verbeteren. Dave

Britton, hoofd International Development

van the Met Office: ‘De kracht ligt in het

combineren van de wereldleidende vak­

kundigheid van Deltares op het gebied van

water, planning en infrastructuur met de

expertise van the Met Office op het gebied

van water en klimaat om risico’s van ex­

treemweer, klimaatverandering en rampen

in te perken.’

Het Rijksinstituut voor volks­

gezondheid enmilieu (RIVM)

en Deltares werken samen op

dossiers als waterkwaliteit, de

Mestwet, ondergrond, grondwa­

ter, enmicroplastics. Een nieuwe

overeenkomst omde samen­

werking te versterken, getekend

in januari 2016, is een logische

voortzetting van eerdere projec­

ten. De kennis van bodem- en

watersystemen bij Deltares ligt

in het verlengde van de kennis

van het RIVM op het gebied van

milieu en gezondheid.

NIEUWE SAMENWER-

KINGSOVEREENKOMST

MET HET RIVM

Ruim250 internationale studenten hebben

dit jaar onderzoek gedaan naar lokale water­

problematiek zoals droogte, zeespiegel­

stijging of overstromingen. Zij kwamen

samen op de internationale conferentie

Water is Life 2016, van 5 tot enmet 11 juni

op het Maurick College in Vught. 100 gast­

gezinnen vingen hen op, 47 indrukwekkende

wateronderzoeken werden gepresenteerd en

5 dagen lang stond het thema water cen­

traal. Vanuit Deltares was Jaap Kwadijk een

van de sprekers en namRosalie Franssen

plaats in de jury die de onderzoeken beoor­

deelde. Studenten van Brazilië tot Zuid-Afrika

kwamen niet alleenmet oplossingen voor de

lokale waterproblematiek, maar werden zich

tegelijkertijd ook bewust van het belang van

waterbeheer.

FOTO: LYDIA CUMISKEY

RISICO’S VOORSPELLEN

MET THE MET OFFICE

CONFERENTIE

WATER IS LIFE