Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 36 Next Page
Page Background

Op onze campus in Del beschikken we sinds kort over een nieuwe, unieke testfaciliteit waar op ware

grootte kan worden getest wat het effect is van extreme golven op dijken, duinen of gol rekers.

Wereldwijd is er een grote behoe e om waterbouwkundige constructies in bepaalde situaties

natuurgetrouw te testen. De Deltagoot is een veelzijdige en onmisbare faciliteit die voor talloze projecten

kan worden ingezet: harde waterkeringen of oplossingen waarbij we gebruik maken van de natuur.

Deltagoot

Verticaal golfschot

10 meter hoog. Kan tot 7 meter

heen en weer bewegen. Bootst

natuurlijke golven realistisch na

(verschillende spectra: tsunami’s,

regelmatige of gefocuste golven).

Hydraulisch systeem

Vier zuigers voor het transleren

van het golfschot.

Hydraulic Power units

1,9 MW geïnstalleerd elektrisch vermogen

voor het genereren van golven.

Waterreservoir

9 miljoen liter zoet water. Het vullen van

de Deltagoot met water duurt tussen de

1 à 3 uur (a ankelijk van het gewenste

waterniveau dat nodig is voor de proef.).

Golfgenerator

Waterreservoir

Golven

tot 4½ meter hoog

7 meter

Lengte:

Diepte:

Breedte:

300 m.

9½ m.

5 m.

n ur campus in Del , w now have a unique test facility wh re it will b po sible o est t full scale the

effec of extreme wav s on dikes, dun s or breakwaters. Ther is considerable global demand for the

realistic testing of hydraulic structures in pa tic lar situations. The D lta Flume is a vers tile and

indispensable facility that can be used for num rous proj cts: hard water def nces or soluti ns that us

n tural forces.

Flume

Vertical wave board

10 metres high. Can move up to 7

metres in either direction. Simulates

natural waves realistically (different

spectrums: tsunamis, regular or

focused waves).

c sy tem

Four pistons f r wave-board

tr sla ion.

Hydraulic power units

1.9 MW of installed power for

wave generati n.

r r ir

li litr s of fresh water. It takes between

one and three hours (depending on the

desired amount of water ne ded for an

exp iment) to fill the Delta Flume with water.

Wave generator

r r ir

Wa s

up to 4½ m. igh

res

h

th:

Width:

16