Delta Life 10

3 DELTARES, SEPTEMBER 2018 EEN WOORD VAN DE MINISTER Deltares, gefeliciteerd! FOTO: RIJKSOVERHEID ‘De onderwerpen waar Deltares aan werkt, zijn actueler dan ooit' Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur enWaterstaat N ederland staat bekend als het land waar het water­ management is uitgevonden en waar dit al jarenlang en op grote schaal in de praktijk wordt gebracht. Mensen uit het buitenland verbazen zich nog altijd in positieve zin over de manier waarop wij met water omgaan, en hoe we dit in Nederland hebben georganiseerd. Onze kennispositie op het gebied van water en bodem is uniek. Deze positie hebben we nog verder weten te ontwikkelen door tien jaar geleden kennisinstituut Deltares op te richten, een samen­ voeging van verschillende partijen die hier al jarenlang mee bezig waren. De expertise die deze partijen meebrachten werd zo’n honderd jaar geleden al opge­ bouwd. De krachten werden gebundeld en onze vooraanstaande positie in het buitenland verder uitgebouwd, in samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven. Het bleek een gouden greep. Inmiddels is namelijk duidelijk dat we deze kennis, en daarmee het instituut Deltares, hard nodig hebben om een aantal complexe vraagstukken in de na­ bije toekomst het hoofd te bieden. De onderwerpen waar het insti­ tuut aan werkt, zijn actueler dan ooit. Veilig leven in een delta is soms minder vanzelfsprekend dan wordt gedacht, zeker in het licht van toekomstige klimaatvraagstukken. Elke dag leren we weer bij. Juist op het gebied van watervraagstukken zijn we nooit uitgeleerd. We zullen moeten werken aan nieuwe oplossingen om zaken als droogte en verzilting, maar ook waterveiligheid, klimaatadaptatie en bodemdaling van een antwoord te voorzien. Want dit zijn vraagstukken waar we nog niet alle ant­ woorden op hebben. De know-how van Deltares vormt een belangrijk fundament waarop we deze oplossingen kunnen bouwen. En is essentieel om onze toon­ aangevende positie in de wereld vast te houden. Of beter: verder te versterken. Deltares is voor de overheid een belangrijke kennispartner; ministeries, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten doen vaak een beroep op deze organisatie. Ook het bedrijfsleven maakt gebruikt van de aanwezige kennis en kunde bij buiten­ landse opdrachten. Zo is dit instituut in korte tijd uitgegroeid tot een gerenom­ meerde organisatie die model staat voor de vooraanstaande positie die ons land bekleedt op het gebied van waterveilig­ heid. Daarmee is Deltares ook in staat om relevante expertise vanuit het bui­ tenland mee te nemen naar Nederland. Zodat we niet zelf het wiel hoevenuit te vinden. Ik wil Deltares van harte feliciteren met haar tienjarige bestaan. Ook de komende jaren zullen we de kennis en kunde nodig hebben voor onze delta. Het is een geruststellende gedachte dat we deze kennis hebben gebundeld in een krachtig en prachtig instituut. Dat geeft een goede en solide (kennis)basis en vertrouwen in de toekomst.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=