Delta Life 10

2 6 9 20 Verder: 3. Een woord van de minister 4. Interviewmet Karla Peijs 16. Tien jaar Deltares 18. Krachtpatsdijken 22. Proeftuin: grondwateronderzoek A27 23. Kennis in uitvoering: intelligent baggeren 24. Open software: durf te delen! 28. Deltares kort 30. Deltares Software 31. Deltares Academy 6 TECHNOLOGIE EN MORAAL Hoe moeten we de komende decennia het hoofd bieden aan een mondiaal vraagstuk als klimaatverandering? Futuroloog Christian Kromme zoekt het antwoord in technologische innovatie, filosoof Haroon Sheikh roept op tot een morele revolutie. 9 DOSSIER WATERUITDAGINGEN Deltares bestaat tien jaar en grijpt haar jubileum aan om vooruit te blikken op de grote wateruitdagingen die ons te wachten staan: waterveiligheid, waterschaarste, weerbare ecosystemen. 20 DROOGTE, DROGER, DROOGST Droogte hield Europa afgelopen zomer in zijn greep de. De gevolgen daarvan zullen nog langdurig merkbaar zijn. Vijf effectieve maatregelen om droogte en de bijbehorende effecten te lijf te gaan. COLOFON Delta Life is een uitgave van Deltares, het Nederlandse innovatie- en kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Met onafhankelijk onder- zoek bouwt Deltares aan de kennisbasis die wereldwijd hard nodig is om delta’s, kustregio’s en riviergebieden leefbaar te houden. De kennisontwikkeling richt zich op vijf thema’s: waterveiligheid, ecosystemen en milieu­ kwaliteit, water en grondstoffen, bouwen in de delta en een duurzame inrichting deltagebieden. Meer informatie: www.deltares.nl Redactieadres: postbus 177, 2600 MH Delft, tel. (+31)088 335 8273, communicatie@deltares.nl Een abonnement is kosteloos en kan worden aangevraagd of afgemeld via deltares@deltares.nl Tekst en redactie: Deltares en Maters & Hermsen Journalistiek Design en vormgeving: Deltares en Maters & Hermsen Vormgeving Druk: Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv ISSN: 2351-972X Twitter http://twitter.com/deltares Linkedin https://www.linkedin.com / company/deltares Facebook www.facebook.com / DeltaresNL/ BIJ DE VOORPLAAT Wereldwijd wordt veel gesproken over de rol die natuur kan spelen bij het verminderen van overstromingen, tyfoons en tsunami’s. Maar er was nooit goed onderzoek verricht naar het effect van de natuur op dit soort extreme condities. Hoe goed dempen bomen die golven? En breken deze bomen niet? Niemand die het echt weet. Samenmet de Technische Universiteit Delft en NIOZ hebben wij het initiatief genomen om dit te onderzoeken in onze Deltagoot. Alleen in deze onderzoeksfaciliteit is een proef met bomen op ware grootte mogelijk. Op deze foto staan enkele van de in totaal 32 wilgen die zijn blootgesteld aan stormkrachtgolven. Je ziet hier een test met wilgen in de zomer, ze hebben nog volop blad. Een paar dagen later zijn ze ontbladerd en is de wintersituatie gesimuleerd.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=