Delta Life 10

22 I n de jaren zeventig van de vorige eeuw is langs Amelisweerd de snelweg A27 aangelegd. De verdiepte weg met groene taluds is bovenop een afgezonken folie gebouwd. Deze waterdichte laag voorkomt dat grondwater in het weg­ materiaal doordringt. Vanaf 2020 worden er verbeterings­ werkzaamheden aan de Ring Utrecht uitgevoerd. Daarbij moet het folie intact blijven. Daarom brengt Deltares voor Rijkswaterstaat de risico’s van deze werkzaamheden op de grondwaterbeheersing in kaart. Het doel: zo min mogelijk negatieve effecten voor de omgeving. Deltares heeft een serie pompproeven uitgevoerd op het terrein bij de A27 om de doorlatendheid van verschillende bodemlagen vast te stellen. Ook kijken de onderzoekers of het haalbaar is om de grote hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken tijdens de werkzaamheden terug te brengen in de bodem via retourputten. Zo wordt de grondwaterverlaging in de omgeving beperkt. Daarnaast zijn 22 diepe sonderingen uitgevoerd om te onderzoeken of de kleilaag onder de zandla­ gen voldoende afsluitend is. Wat dit alles moet opleveren? Een advies van Deltares aan Rijks­ waterstaat over de juiste randvoorwaarden voor de werkzaam­ hedenmet minimale grondwaterrisico’s en beheersing van de effecten voor de omgeving. De toekomstige aannemer kan deze gegevens gebruiken in zijn ontwerp voor een veilige aanpak. GRONDWATERON DER ZOEK AAN DE A27 Op de foto zijn drie proefonderdelen aangegeven: onttrekkingsput, zuivering voor lozing in de eerste proeffase en de leiding naar de retourputten. Om de grondwaterstanden te monitoren op het terrein en in de naaste omgeving zijn in 26 boorgaten 80 peilbuizen geïnstalleerd. . Onttrekkings- put en onder- waterpomp, 50 á 250 m3/ uur Zelfregistrerende peil- buizen met modem Aggregaat voor pompen en zuivering Meet en -regelsysteem van installatie en zuivering Waterzuivering voor ontijzering van te lozen grondwater Watermeter in leiding naar veld met retourbemaling Aftappunten voor water- monsters voor analyse van verstoppingspotentie Verdeelwerk tussen zuivering, retourput en retoursysteem Een medewerker neemt watermonsters als onderdeel van proeven rondom snelweg A27.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=