Delta Life 9

8 DELTARES, APRIL 2018 en werkt is zich bewust van de situatie. Zeespiegelstijging, bodemdaling, extreem weer: uitdagingen waarover iedereen het eens is dat we die aan moeten gaan. Of je nu democraat bent of republikein. Dat doet er niet toe.’ Dat de partijen het zo eens zijn is bijzonder. Hoe krijg je dat voor elkaar? ‘Louisiana vormt al decennia de voorhoede van de klimaat- verandering, alles gebeurt als eerste bij ons. Elders in de golf zijn kustgemeenschappen net begonnen met aanpassen, hier zijn al slachtoffers. De oorspronkelijke inwoners van Isle de Jean Charles, nu nauwelijks meer dan een strook land mid- den in de kustmoerassen, gaan verhuizen van het land van hun voorvaderen en werden door de New York Times de eerste Ame- rikaanse klimaatvluchtelingen genoemd. Los van het verdriet dat dit met zichmeebrengt, kost dat hele project 48miljoen dollar. Gelukkig worden steeds meer mensen zich bewust dat wachten tot het misgaat veel meer kost en veel pijnlijker is is dan proactieve oplossingen zoeken voor de lange termijn.’ Veel is in gang gekomen door orkaan Katrina in 2005. Is het moeilijk om ruim tien jaar later de ur- gentie vast te houden? ‘Meer nog dan superstormen worden wij hier in het dagelijks leven geconfronteerd met wat wij “hinderlijke overstromingen” noemen, als gevolg van zware regenval en hoogwater. Die komen niet eens in de krant. Er vallen meestal geen doden bij, maar je kunt even niet naar school, het ziekenhuis, werk, de supermarkt. Of je moet een heel stuk omrijden. We evalueren continu, na élke overstroming opnieuw: hoe bereiden we ons beter voor op de volgende?’ Is het in stand houden van kustgemeenschappen nog wel mogelijk? ‘Ja. Het verhaal is voor iedere kustgemeenschap anders: sommigen blijven, met technische aanpassingen, anderen moeten elders gehuisvest worden. We hebben een toolbox met oplossingen ontwikkeld van bouwen met de natuur, aanpas- singen aan huizen en infrastructuur tot elders huisvesten. Wel- ke oplossing er ook gekozen wordt, draagvlak vinden we hier erg belangrijk. De gouverneur van Louisiana heeft vele kust- gemeenschappen bezocht om te praten over wat er kan en om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het ontwikkelen van oplossingen. Wij hebben een team van sociale wetenschappers op het instituut om dit te ondersteunen en om op een weten- schappelijke manier tot meer complete oplossingen te komen. Bovendien hebben we een vooraanstaande expert ingehuurd, de voormalige chief resiliency officer en vice-burgemeester van New Orleans Jeff Herbert om ons bij te staan in hoe we het beste kustgemeenschappen kunnen helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden.’ Het Water Institute werkt samen met overheid, bur- gers én de olie- en gasindustrie. Hoe lastig is dat? ‘Sommige mensen hebben de luxe om te kunnen zeggen: met de olie- en gasindustrie praten we niet. Wij zijn pragmatisch en zien gedeelde belangen. Zo werken we nu met Chevron en Shell en andere bedrijven om de haven van Port Fourchon beter te beschermen tegen hoogwater en stormen. Daarbij worden nieuwe kustmoerassen gemaakt die de infrastructuur beschermen en tot zestig kilometer landinwaarts overstro- mingsrisico’s beperken. Wij zien dit graag als het beschermen van alles dat leeft en werkt aan de kust. Laten we eerlijk zijn: in de olie- en gasindustrie zijn veel banen. We denken in oplos- singen waarbij de economie blijft draaien, kustgemeenschappen veiliger zijn en er voldoende natuur, werkgelegenheid én veilig- heid is.’ Het Water Institute werkt steeds meer buiten de staatsgrenzen. Wat is, wereldwijd gezien, jullie grootste kracht? ‘Bouwen met de natuur en het rekening houden met veel belangen tegelijk, denk ik. Het grootste compliment dat wij kregen tijdens het vieren van ons vijfjarige bestaan is dat wij er hard aan werken om een complete delta te managen zoals nergens ter wereld gebeurt. Het is niet onze ambitie om heel groot te worden, wij geloven in wereldwijd samenwerken en de beste kennis delen. Daarom zijn we ook zo blij met ons partnerschap met organisaties zoals Deltares.’ Hoe ver komen we met moderne rekenmodellen, valt er met iedereen rekening te houden? ‘Wij laten berekeningen zien, wij nemen geen beslissingen. We kunnen steeds preciezer voorspellen, maar de grootste uitdaging blijft: samen die moeilijke beslissingen nemen. Daar is de politiek dan weer voor.’ ‘Er gaat hier elke honderd minuten een voetbalveld land verloren’

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=