Deltalife 13

27 woningen.’ Door de bewoners vanaf het begin nauw te betrekken en mee te laten denken, ontstond draagvlak. De Fockert: ‘Natuurlijk waren er men- sen tegen – het was ook ingrijpend. Toch is er meestal veel begrip bij dijk- versterkingen. Ja, er is overlast, want alles moet op de schop. Maar daarna is de omgeving weer netjes en zijn de bewoners tevreden omdat ze zich veilig voelen.’ Les 2: Kijk vooruit en communiceer in een vroeg stadiummet andere overheidsinstanties Is het tijd om een dijk te versterken? Betrek dan ook direct de gemeen- te en provincie, raadt Merks aan. ‘Samenwerken heeft zin, ook al zijn de details en kosten nog niet bekend. Je kunt daarmee geldverspilling en over- last beperken. Overheidsinstanties kunnen proberen de agenda’s op elkaar af te stemmen en rekening te houden met elkaars ruimtelijke plan- nen. Misschien is er tijdens een dijk- versterkingsproject direct ruimte om andere plannen uit te voeren.’ Een voorbeeld is de drukke doorgaan- de weg op de dijk, waar auto’s, fietsers en voetgangers gebruik van maken. De bewoners wilden graag een vrijlig- gend fietspad. Het waterschap wilde dat best opnemen in de plannen, maar had dan wel meer budget nodig. Dat kwam uiteindelijk van de provin- cie Zuid-Holland. En in Streefkerk bestond de wens de jachthaven uit te breiden. Dat kon prima tijdens de dijkversterking gebeuren. ‘Het komt ook wel eens voor dat er plannen zijn omeen woonwijk bij een dijk te bouwen, maar is dijkversterking pas later nodig’, vertelt Merks. ‘Kijk of het mogelijk is ombeide plannen op elkaar af te stemmen, of voer samen alvast een dijkophoging uit. De bewo- ners hebben dan later geen overlast. En het bespaart op de langere termijn geld.’ Les 3: Ga in een vroeg stadiummet de aannemer om tafel Normaal gesproken maken water- schappen een plan voor een dijk- versterkingsproject en zoeken zij later een aannemer om het netjes uit te voeren. Dat ging bij KIS ook zo. ‘Hoewel dit behoorlijk goed is verlo- pen, zijn we er tijdens het project van overtuigd geraakt dat het beter kan,’ zegt De Fockert. Zo is hij nu bezig met een dijkversterkingsproject langs de Waal ten noorden van Nijmegen. Daar is het plan samen met de aannemer gemaakt. ‘Aannemers kunnen beter beoordelen wat uitvoerbaar is, dus besparen we tijd.’

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=