Deltalife 13

25 Samenwerking tussen Deltares en het bedrijfsleven leidt tot innovatieve technieken en creëert duurzame marktkansen voor bedrijven. Lekker en gezond drinkwater uit de kraan – het lijkt normaal, maar is geen vanzelfsprekendheid. Omook in de toekomst voldoende én kwalitatief goed zoet water beschikbaar te houden, wil Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, flexibeler inspelen op ontwikkelingen. ‘In sommige gebieden komt onze drinkwaterwinning onder druk te staan, bijvoorbeeld door verstedelijking of ander ruimtegebruik’, zegt Anne Immers, beleidsadviseur bij Vitens. Door klimaatverandering heeft Vitens vaker temaken met droogte in combinatiemet een stijgendewatervraag. ‘Dewatervraag verandert: somsmoetenwemeer leve- ren danwe gewend zijn’, zegt Immers. ‘Neemeen natuur- gebiedmet veel oude eiken. Die bomen zijn ingesteld op een bepaalde grondwaterstand. Als die grondwaterstand verandert door fluctuerende onttrekking voor drinkwa- terwinning, kunnen de eiken daar niet tegen. Hoe kun je dat opvangen, zonder dat de eiken er last van hebben?’ Het is één van de vragen waarop Vitens antwoorden zoekt. Reden omeen driejarig onderzoek te starten om breder naar oplossingen voor de drinkwaterwinning te kijken. ‘Wemerken dat we vanuit onze hydrologische achtergrond nog in vaste patronen denken. Met het onderzoek willen we onszelf uitdagen ombuiten de ge­ baande paden te zoeken en creatieve, flexibele water- winningsconcepten te ontwerpen.’ In het onderzoek wordt een aantal hypothetische proefwinningen opgesteld; van winningen in steden tot in de buitengebieden. Voor deze proefwinningen worden de ontwikkelingen op het bodem- en water­ systeem in beeld gebracht voor de komende 100 jaar, denk aan ontwikkelingen als klimaatverandering, energietransitie, stedelijke en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Immers: ‘Deltares heeft kennis in huis over de lokale gebiedsprocessen en wat het effect daarvan is op onder andere de grondwaterkwaliteit. We hebben bijvoorbeeld steeds vaker te maken met verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater. Denk aan medicijnresten, die ook in het grondwater terechtkomen. Deltares geeft ons inzicht in de ge- volgen hiervan op de waterwinning, zodat wij kunnen bepalen of de ontworpen waterwinningsconcepten daadwerkelijk een duurzame oplossing bieden.’ De drinkwaterwinning op een anderemanier vorm­ geven, is een proces van vele jaren. De ambitie van Vitens is een toolbox ontwikkelenmet adaptieve oplossingen, gericht op het snel en flexibel inspelen op veranderingen in de drinkwatervraag en leefomgeving. Immers: ‘We willen toe naar veerkracht en flexibiliteit. Zo kunnen we onze klant en omgeving nog beter bedienen.’ Meer informatie: hilde.passier@deltares.nl Waterwinning op zijn creatiefst Veranderende omstandigheden zoals droogte in combinatiemet de toenemende vraag naar drinkwater, zijn voor Vitens aanleidingombuitende gebaande paden op zoek te gaan naar creatieve vormen van drinkwaterwinning. Voor vandaag en de generaties na ons. Kennis in bedrijf

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=