Delta Life 12

Demeeste steden zijn overtollig water van bijvoor­ beeld zware regenval en overstromende rivieren liever kwijt dan rijk. Zo niet in Costa Rica. Hier passen ze de stedelijke infrastructuur zo aan dat water wordt opgevangen, vastgehouden en hergebruikt. Beoogd resultaat: minder overstromingen en een betere waterkwaliteit. Zo wil Curridabat een Ciudad Dulce (‘zoete stad’) wordenmet aantrekkelijke rivieren en een rijkere biodiversiteit. Een stad waar niet alleen de mens, maar ook bestuivers (pollinators) zoals honingbijen zich thuis voelen. Het beoogde eindresultaat is eenmeer natuurlijke, gezonde en kleurrijke stedelijke omgeving. Omdit te bereiken, ondersteunt Deltares Curridabat bij het ontwikkelen van eenmasterplan voor het toe­ komstige waterbeheer. Dat draait omhet versterken van de natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de levenskwaliteit van burgers. Daarbij gaat het niet alleen omCurridabat zelf. De inzet is dat het plan ook naburige steden in het stroomgebied van de Rio Maria Aguilar inspireert, zodat er een ‘zoete rivier’ ontstaat. Belangrijke uitgangspunten daarbij: de verbinding van steden via de rivier, biodiversiteit, duurzame waterinfrastructuur en sociale cohesie. Onderzoekers van Deltares bezochten Curridabat en analyseerden onder andere de watercyclus en de hydrologische en topografische eigenschappen van het gebied. Deze gegevens verwerkten ze in een hydrodynamischmodel dat suggesties opleverde om het waterbeheer te verbeteren en de wateroverlast te verminderen. Kortom, op weg naar een zoete stad die water en biodiversiteit omarmt. Meer informatie: hans.gehrels@deltares.nl CIUDAD DULCE

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=