Delta Life 12

29 Maar liefst 3500 kilometer zee- en rivierdijken zorgen in Neder- land voor een veilig bestaan. Naast deze primaire weringen, heeft Nederland nog zo’n 100.000 kilometer aan andere ophogingen. De stabiliteit en veiligheid hiervan moeten regelmatig gecontroleerd worden, bijvoorbeeld op stabiliteit op een slappe ondergrond. Soft- ware van Deltares draagt bij aan het ontwerpen en controleren van het merendeel van deze constructies. Nieuw is D-Stability, een product uit de D-GEO Suite die in ont- wikkeling is. D-Stability bevat de meest recente kennis voor het ontwerp en de noodzakelijke controle van een ophoging. Daarnaast heeft het een aantal specifieke opties voor het ontwerpen van rivierdijken. De lancering van D-Stability was één van de hoogtepunten van de Deltares Software Dagen 2019 afgelopen juni. Dit kennisproduct is in het kader van ons motto dare to share eenvoudig te downloaden via deltares.nl/nl/software/d-stability-nl. PROMOVENDI BAS HUISMAN Onderwerp: het gedrag en de effecten van grootschalige natuurlijke oplossingen tegen erosie (‘On the redistribution and sorting of sand at nourishments. Field evidence andmodelling of transport processes and bed composition change’), TU Delft Promotors: prof.dr.ir. M.J.F. Stive en prof.dr. B.G. Ruessink Datumpromotie: 9mei 2019 VINCE KAANDORP Onderwerp: kennis van het grond- watersysteem voor slimmer beekbeheer (‘Groundwater in Streams Understanding the dynamics of travel times, nutrients and temperature’), Universiteit Utrecht Promotors: prof.dr. J.B.M. Middelburg co-promotor: dr. P.G.B. de Louw dr. H.P. Broers Datumpromotie: 17mei 2019 JARL KIND Onderwerp: kosten-batenanalyses voor overstromingsrisicobeheer: meer aandacht voor kwetsbare groepen (‘Drowning by numbers’), Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Bètawetenschappen Promotors: prof.dr. J.C.J.H. Aerts en prof.dr. W.J.W. Botzen Datumpromotie: 19 juni 2019 SADIEMC EVOY Onderwerp: planning Support Tools in Stedelijke Adaptatie­ processen (‘Planning Support Tools in Urban Adaptation Practice’), TU Delft Promotors: prof.dr.ir. M.J.F. Stive en prof.dr. B.G. Ruessink Datumpromotie: 16 september 2019 De volgende Deltares medewerkers zijn gepromoveerd: VEILIGE DIJKENDANKZIJ D-STABILITY Deltares SOFTWARE

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=