Delta Life 12

28 DELTARES, OKTOBER 2019 Basiscursus Hydraulica voor Persleidingsystemen Tijdens de Delft Software Days – Edition 2019 biedt Deltares Academy voor geotechnische ingenieurs de cursus ‘Reliability and Risk in Geotechnical Engineering Practice’ aan. Geotechniek gaat over grote onzekerheden, in vergelijking met andere engineering vakgebieden. Schattingen van bodem- en gesteente-eigenschappen zijn meestal gebaseerd op een beperkte hoeveelheid bodemonderzoek, terwijl de ruimtelijke variabili- teit groot is. Daarom is het niet verwonderlijk dat de betrouw- baarheid en risicobenadering in de afgelopen decennia een snelle ontwikkeling ondergingen in de academische wereld. Tegelijkertijd zijn er ook steeds meer aanvragen voor engineering projecten. Zo zijn de veiligheidsbeoordelingen van waterkeringen in Nederland vanaf 2017 volledig probabilistisch. Er wordt dus expliciet rekening gehouden met onzekerheden bij het technisch ontwerp. Onzekerheden in geotechniek Deltares ACADEMY Deltares Academy biedt een nieuwe één­ daagse cursus aan voor cursisten die een van de hydraulicacursussen gaan volgen en hun basiskennis van vloeistofmecha- nica willen opfrissen. Het accent bij deze basiscursus ligt op het uitvoeren van capaciteitsberekeningen, re- kening houdend met diverse vormen van energieverliezen bij leidingen en compo- nenten. Na vervuiling van de pompwaaier, is gasbelophoping in negentig procent van de gevallen de boosdoener voor het capaciteitsverlies. De extra energiekos- ten, die hiermee gemoeid zijn, kunnen in de miljoenen euro’s lopen. Een robuust ontwerp van de afvalwaterpersleiding zorgt ervoor dat gasbellen niet meer voor- komen, of dat ze snel afgevoerd worden. Ontvangstkelder, pomp en persleiding spelen hierbij allemaal een rol waardoor het ontwerpproces er niet eenvoudiger op is geworden. Deze basiscursus zorgt voor de ideale kennisboost , zodat u optimaal voorbereid kunt deelnemen aan een van de hydrauli- cacursussen van de Deltares Academy. Uitgebreid cursusaanbod Deltares Academy faciliteert kennisover­ dracht via een uitgebreid opleidings­ aanbod voor water, ondergrond en infrastructuur. Rechtstreeks vanuit Deltares of in samen­ werking met partners is een ruim aanbod aan cursussen en webinars beschikbaar. We verzorgen alle cursussen ook als maat­ werk of in-huis. Meer informatie: deltares.nl/nl/academy-cursussen/.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=