Delta Life 12

27 DELTARES, OKTOBER 2019 Stevige kademuren voor Amsterdam Veel kademuren in Amsterdam kampenmet achterstallig onderhoud. Eén kade is zelfs al bezweken, sommige andere verzakkenmet alle gevolgen van dien voor mensen en verkeer. Deltares helpt de gemeente Amsterdamomde vervanging van kademuren op slimme wijze te versnellen, en brengt in kaart waar de grootste risico’s zitten. D e eeuwenoude grachten, karak­ teristieke panden, bruggen en kades van Amsterdam trekken jaarlijks vele duizenden toeristen. Naast dat ze mooi zijn omnaar te kij­ ken, vormen de 850 bruggen en 200 kilometer aan kademuren op houten palen ook een belangrijke schakel voor het verkeer. En daar gaat het de laatste jaren soms mis, want veel van deze bruggen en kademuren kampenmet achterstallig onderhoud en zijn aan het eind van hun levensduur. Niet nauwkeurig Een kademuur vervangen is niet een­ voudig en kan risico’smet zichmee­ brengen voor de omliggende panden. Voorheen gebruikte de gemeente Am­ sterdamzogeheten ‘waterpassingen’ omde zakking van de panden temeten. Die waterpassingen duurdenminstens twee jaar; er kon vaak geen gebruik gemaakt worden van historischemeet­ data en demetingen waren niet heel nauwkeurig. Deltares helpt Amsterdamnumet een inhaalslag omversneld in kaart te bren­ gen welke kademuren de grootste kans lopen om te verzakken. We helpenmee omeen kennisagenda te formuleren en omeen toetsingskader en bijbehorend protocol te ontwikkelen. Hierbij werken we nauw samenmet TNO, TUDelft en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). Zo kan de gemeente gemakkelijker bepalen welke kademuren als eerste vervangenmoe­ ten worden. Satellietmetingen Deltares en de TUDelft ontwikkelden een methode omde verzakkingen veel snel­ ler in kaart te brengen. Deltares vormde de wetenschappelijke kennis van TU Delft omtot een bruikbaremethode voor de opdrachtgever. Hierbij wordt gebruik­ gemaakt van satellietmetingen. Van de laatste tien jaar zijn dezemetingen al beschikbaar en omde elf dagen komen daar nieuwe gegevens bij. ‘Met deze software kan de zakking direct worden bepaald, en kan het herstel van de kade­ muren twee jaar eerder beginnen’, aldus Mandy Korff, adviseur van Deltares. Demethode geeft aan of er een kans van meer of minder dan vijf procent is of een pandmeer dan tweemillimeter per jaar verzakt, een ervaringsgrens die de stabi­ liteit van de pandenweergeeft. De pro­ cedure is gevalideerd in drie casestudies en betrouwbaar bevonden. Daarnaast ontwikkelt Deltares ook de bijbehorende gebruiksvriendelijke software voor de procedure. Deze software kan in de toe­ komst wellicht ook worden toegepast op andere projecten. Meer informatie: mandy.korff@deltares.nl DOOR BONNE VAN DER VEEN

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=