Delta Life 12

DELTARES, OKTOBER 2019 3 DELTARES KORT MOZAMBIQUE BENUT KUSTVOORSPELLINGS­ SYSTEEM Op 15 maart 2019 werd Mozambique getroffen door cycloon Idai. Kuststad Beira kwam hierdoor voor negentig procent onder water te staan, op sommige plaatsen tot wel zes meter diep. Een half miljoen mensen die in en rondom de stad wonen, raakten ontheemd. Eerder had Deltares voor vijf (middel)grote kuststeden – waaronder Beira – een nationaal kustvoorspellingssysteem gemaakt, samen met het meteorologische instituut INAM. Dat model had voornamelijk tot doel om havenexploitanten en vissers te voorzien van lokale detailvoorspellingen. Toen Idai aan land kwam, werd het systeem door de autoriteiten gebruikt om inwoners voor de cycloon te waarschuwen. Ook nadat de cycloon was gepasseerd, heeft Deltares nog voorspellingsmodellen ingezet om re- genval, waterstanden en mogelijke risico’s bij dammen in te schatten. Deze data hielpen hulpverleningsmissies bij hun werk. BETROUWBAARDER KABELS OFFSHORE WINDMOLENS Falende stroomkabels op zee vormen een van de belangrijkste risico’s voor de ontwikkeling en exploitatie van offshore windparken. Ongeveer tachtig procent van de verzekeringsclaims binnen de offshore windindustrie zijn gerelateerd aan kabelstoringen. Om die storingen te verminderen, zijn ruim dertig internationale organisaties een gezamenlijk onderzoeks- project gestart: het Joint Industry Project CAbles Lifetime Monitoring (JIP-CALM). Tijdens het twee en een half jaar durende project gaan de onderzoekers op zoek naar verbeteringen voor alle fasen in de levens- duur van onderzeese stroomkabels. Het verminderen van het risico op onderzeese kabelstoringen maakt het offshore energie- net betrouwbaarder en geeft meer inzicht in het totale kostenplaatje bij het gebruik van offshore kabels. I n het Overijsselse veenrijke gebied is de eerste echte bodemdalingsmeetsite in Nederland ingericht waar bodemda- ling in ruimte en tijd wordt gemeten. Minimaal vijf jaar lang worden vier verschillendemeettechnieken - landmeten, extensometer, LiDAR en InSAR – ingezet omde bodemdaling temeten. De site is de opmaat naar een landelijk monito- ringsnetwerk ombodemdaling structureel en frequent temeten. Het vlakdekkend monitoren van bodemaling helpt om de effectiviteit vanmaatregelen tegen bodemdaling zoals onderwaterdrainage te bepalen. Ook geeft het inzicht in de snel- heid van bodemdaling, hoe dit varieert in een gebied en in een jaar. Op basis van de metingen kunnen vervolgens de belang- rijkstemechanismes worden ontrafeld die leiden tot bodemdaling. Alleen als bekend is welk mechanismen verantwoordelijk zijn voor bodemdaling, kunnen effectieve technische en beleidsmatigemaatregelen worden ontworpen. UNIEKE BODEMDALINGSMEETSITE INNEDERLAND OPERATIONEEL

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=