Delta Life 12

24 SmartPort: DOOR THESSA LAGEMAN / BEELD ISTOCK R otterdammoet volgens het gemeentelijke energieakkoord in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat geldt ook voor de haven met het grootste petrochemi- sche cluster van Europa. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Bovendien merkte het Havenbedrijf Rotterdam dat wetenschappelijk onderzoek onvoldoen- de aansloot op de behoeften van bedrij- ven in de haven, vertelt Elisabeth van Opstall, directeur van SmartPort. ‘De vertaalslag naar de praktijk ontbreekt vaak. Nieuwe uitdagingen, ontwikke- lingen en trends roepen bij bedrijven allerlei vragen op’, legt ze uit. ‘Er is veel behoefte aan de juiste informatie om belangrijke beslissingen voor de toe- komst te kunnen nemen.’ Sinds 2015 smeedt SmartPort allian- ties, stimuleert en financiert innovatief onderzoek en zorgt voor de verspreiding van kennis. Met als doel innovaties in de Rotterdamse haven te versnellen. Om de klimaatambitie waar te maken, is het belangrijk om te weten wat de slim- ste manieren zijn om de energietransitie, de overgang naar alternatieven voor fossiele grondstoffen, mogelijk te maken. Elektrificatie-technologieën moeten in 2030 klaar zijn voor commercieel ge- bruik om fossiele brandstoffen als gas, kolen en olie te vervangen. SmartPort stimuleert en financiert daarom bijvoor- beeld onderzoek naar elektrificatie en ook slimme logistiek om de transportke- tens nog duurzamer, betrouwbaarder en efficiënter te maken. Verbindingen leggen Acht partijen, waaronder Deltares, heb- ben zich inmiddels bij SmartPort aan- gesloten: het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft, TNO, de Provincie Zuid-Holland en de ondernemers­ vereniging Deltalinqs die de belangen van ruim zevenhonderd bedrijven uit de Rotterdamse haven behartigt. Het kennisplatform heeft een groot, alsmaar verder uitbreidend netwerk. ‘We horen vaak terug van bedrijven: als jullie ons niet verbonden hadden, dan had ik deze partij nooit gesproken,’ zegt Van Opstall. Bij elk onderzoeksproject zijn bedrijven betrokken, minstens twee en in de prak- tijk vaak meer. Op die manier komen wetenschap en praktijk samen. Boven- dien steunt SmartPort als non-profit organisatie zo niet een specifiek bedrijf. Als er een idee is voor een nieuw project voert SmartPort eerst uitgebreide ge- SmartPort bestaat inmiddels vier jaar. Het kennisplatformvoor bedrijven, onderzoekers en overheid wil dat Rotterdam in 2030 de slimste en beste haven ter wereld heeft. Wat is inmiddels bereikt? Delta Life kijkt terug én vooruitmet directeur Elisabeth vanOpstall. BRUG TUSSEN HAVE ENWETENSCHAP

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=