Delta Life 12

21 DELTARES, OKTOBER 2019 werkpakketten – een ander woord voor teams – waarvan de leden maandelijks bijeenkomen. Ook zijn er interactieve brainstor ms waaraan alle teams deel- nemen o m ervoor te zorgen dat we alle input krijg en en zo steeds met elkaar de juiste invalshoek kunnen bepalen.’ Is dat een bijzondere constructie in jullie vakgebied? En wat verwachten jullie van de andere partijen? ‘Er is al veel onderzoek gedaan, maar het is de kunst al die kennis te verzame- len door de juiste ‘breinen’ bij elkaar te brengen. We bundelen in deze samen- werking medisch georiënteerde exper- tise en kennis over waterhuishouding, citizen science, muggen en vogels. Het bijzondere hieraan is dat we vaak daadwerkelijk bij elkaar komen en niet – zoals meestal gebeurt – iedere partij zijn eigen klus doet en de onderzoeks- resultaten opstuurt. We verwachten dat partijen voortdurend inzichten delen en daarop reageren. We willen echt samen- werken en onze plannen op basis van de eerste resultaten ku nnen bijstellen zodat we grote sprongen m aken.’ Ziet u al mogelijke uitkomsten of praktische toepassingen in de toekomst? ‘Het voortschrijdend inzicht dat we tijdens het onderzoek opdoen, kan al een aanzet vormen voor preventiemaat- regelen. Denk aan klimaatverandering en biodiversiteit. Als we ontdekken dat we daar nu al stappen kunnen aanbe- velen die het risico op virusuitbraken in de toekomst verminderen, dan zullen we dat niet laten. En als we eenmaal weten wat de tipping points zijn, kun je als een soort buienradar het risico op een uitbraak voorspellen en maatrege- len nemen om dit te voorkomen of af te zwakken.’ Deltares en gezond blijven in de delta ‘Demogelijke verspreiding van ziektes door bijvoorbeeldmuggen is een belangrijk onderwerp voor Deltares’, vertelt Eline Boelee, onderzoeker bij Deltares. ‘Omook in de toekomst te blijven wonen, leven en werken in delta’s, onder- zoeken we verschillende natuur- lijke oplossingen voor rivier- en kustgebieden. Dat doen we in Nederland, maar ook wereldwijd. We onderzoeken bijvoorbeeld de toename van het aantal muggen en daardoor de verspreiding van ziekten als het westnijl- en zika­ virus. Het is nog onbekend in hoe- verremaatregelen bijdragen aan het verkleinen van de risico’s voor onze gezondheid. Door dit onder- zoek hopen we daarover straks meer te leren: wat is precies het omslagpunt waaropmaatregelen bijdragen aan het indammen van het risico op een virusuitbraak? We combineren kwalitatieve en kwantitatievemilieugegevens, onder andere afkomstig van burgerwetenschap, met de kennis over insecten enmicrobiologie. Zo worden klimaatverandering, ver- anderend land- en waterbeheer, ecologie en vooral de effecten daarvan op insecten die ziekten verspreiden integraal onderdeel van de adaptatiestrategie.’ Meer informatie: eline.boelee@deltares.nl Dit doet het Netherlands Centre for One Health (NCOH) NCOH is een samenwerking van negen academische onder- zoeksinstituten in Nederland die inspeelt op het thema One Health. Het doel is een geïnte- greerde aanpak van de wereld- wijde risico’s van infectieziekten en de ontwikkeling van duur- zame oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van dier- en volksgezondheid, gezonde wilde fauna en ecosystemen, ncoh.nl ‘Muggen vormen wereld­ wijd het grootste probleem’

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=