Delta Life 12

VOORBEELDEN VAN DELTARES- PROJECTEN EN ONDERZOEK Zoals mondiale modellen (GLOSSIS), X-Beach, DelŠ3D Flexible Mesh, BEWARE, SFINCS, Parallel iMOD-SEAWAT, DelŠ-FIAT en CIrcle. Dit zijn soŠware en tools om vraag- stukken op het gebied van water, kusterosie, verzilting, schade, kosten en cascade- e ecten te analyseren. . MODELLERINGS- SOFTWARE Zoals de Shoreline Monitor, een tool waarmee kustlijn- veranderingen gedetecteerd worden met satellietbeelden. SATELLIETDATA Zoals DelŠ-FIAT en Adaptatie- paden. Een adaptatieroute biedt inzicht in beleidsopties, de volgorde van acties en pad- a˜ankelijkheden. PLANNING SeepCat is een uniek kwel- systeem voor het behoud van zoet grondwater op kleine oceanische eilanden. Het systeem beschermt grond- waterreserves tegen verzilting als gevolg van zeespiegelstijging en overexploitatie. SEEPCAT Spelmethodes om stakeholders te betrekken, zoals de game ‘Groen eiland’ en de game ‘Zandsuppletie’. SERIOUS GAMES START! Zoals DelŠ-FEWS: een op maat gemaakt hydrologisch waarschuwingssysteem, opgebouwd uit verschillende modules. ! VROEGTIJDIGE WAAR- SCHUWINGSSYSTEMEN © Deltares Zoals het project GO-FRESH: voor het vergroten van zoete grondwaterlenzen. GRONDWATEROPSLAG EN HERGEBRUIK Zoals het testen van koraalrif en kustvegetatie in een golf- goot. Het doel is te achterhalen hoe het ecosysteem bijdraagt aan de integriteit en veerkracht van het kustgebied. EXPERIMENTEEL ONDERZOEK Door de maatschappelijke gevolgen van te veel, te weinig of te vies water te voorspellen, worden beleidsmakers onder- steund bij het nemen van beslissingen om wateronzeker- heid bij mensen te verminderen of te voorkomen. WATER, VREDE EN VEILIGHEID Meer informatie: Alessio.Giardino@deltares.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=