Delta Life 12

2 6 24 9 Verder: 3. Deltares kort 16. Infographic: kleine eilandstaten 18. Zeven zaken die u moet weten over circulaire economie 20. Hoe Nederland zich voorbereidt op virusuitbraken 22. Proeftuin: de schoonmaakpotentie van bodembacteriën. 23. Kennis in bedrijf: hoe Dow zijn watervoetafdruk verkleint 27. De kademuren van Amsterdam 28. Deltares academy 29. Deltares software 31. Deltares organisatie 6 INCLUSIEVE GROENE GROEI Te veel, te weinig of te vies water kan in kwetsbare landen bijdragen aan politieke instabiliteit. Water is mede daarom een van de hoekstenen van mondiale duurzame ontwikkeling, zegt Carola van Rijnsoever, directeur inclusieve groene groei bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. 9 ROBUUSTE INFRASTRUCTUUR Klimaatverandering, extreme weersverander­ ingen en bevolkingsgroei hebben gevolgen voor infrastructuur, transport en vaarwegen. Hoe zorgen we ervoor dat de transportinfrastructuur klimaatbestendig en waterrobuust is? 24 SLIMME HAVEN SmartPort, het kennisplatform voor bedrijven, onderzoekers en overheid, wil dat Rotterdam in 2030 de slimste en beste haven ter wereld heeft. Directeur Elisabeth van Opstall vertelt wat er na vier jaar allemaal is bereikt én wat de toekomstplannen zijn. COLOFON Delta Life is een uitgave van Deltares, het Nederlandse innovatie- en kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Met onafhankelijk onder- zoek bouwt Deltares aan de kennisbasis die wereldwijd hard nodig is om delta’s, kustregio’s en riviergebieden leefbaar te houden. De kennisontwikkeling richt zich op vijf thema’s: waterveiligheid, ecosystemen en milieu­ kwaliteit, water en grondstoffen, bouwen in de delta en een duurzame inrichting van deltagebieden. Meer informatie: www.deltares.nl Redactieadres: Postbus 177, 2600 MH Delft, tel. (+31)088 335 8273 , afdeling-com@deltares.nl Een abonnement is kosteloos en kan worden aangevraagd of afgemeld via deltares@deltares.nl Tekst en redactie: Deltares en Maters & Hermsen Design en vormgeving: Deltares en Maters & Hermsen Infographic: Studio Dirma Janse Druk: Vellendrukkerij BDU BV ISSN: 2351-972X Twitter http://twitter.com/deltares Linkedin https://www.linkedin.com/ company/deltares/ Facebook www.facebook.com/ DeltaresNL BIJ DE VOORPLAAT Spoorlijnen, wegen en waterwegen: ze zijn zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks bij stilstaan hoe ontwrichtend klimaatverandering en natuurrampen kunnen zijn voor onze infrastructuur. Soms in één vlaag van destructie – denk aan een overstroming of tornado. Maar vaak ook sluipenderwijs, door een stijgende zeespiegel, of een periode van droogte. Zo kwamhet vervoer over de Europese binnenwateren in de zomer van 2018 vrijwel tot stilstand door de lage waterstand. Zwitserland moest zelfs haar strategische voorraden aanspreken om lege schappen in de winkels te voorkomen. Deze en talloze andere voorbeelden onderstrepen het belang van weerbare infrastructuur die – letterlijk – tegen een stootje kan. Hoe we daarvoor zorgen? Lees verder vanaf pagina 9.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=