Delta Life 10

DELTARES KORT ONDER DE GROND VAN NEWORLEANS Elk jaar zakt New Orleans, dat voor een groot deel onder zeeniveau ligt, met ge­ middeld zes tot acht millimeter. Er wordt flink geïnvesteerd omNew Orleans beter bestand te maken tegen de huidige water- en bodemdalingsproblemen. Samen met The Water Institute of the Gulf (TWIG) en lokale partners gaat Deltares zich de komende anderhalf jaar richten op onderzoek naar de onder­ grond van het gebied. Doel is om ervoor te zorgen dat regenwater, oppervlakte­ water, grondwater en bodemdaling binnen het stedelijk gebied in samen­ hang kunnen worden beheerd. Door stakeholders – inclusief bewoners – intensief te betrekken, draagt het project ook bij aan bewustwording van het belang van de ondergrond voor een laaggelegen (delta)stad. Het Europese E-USE(aq) project is in het leven geroepen om de warmte- koude opslag (WKO) technologie in heel Europa te stimuleren. Met 50.000 Europese systemen kan 3 miljoen ton CO 2 -uitstoot worden voorkomen. Momenteel is vooral Nederland goed op weg met WKO’s, maar veel andere Europese landen moeten nog een aantal barrières overwinnen. Het E-USE(aq) project, een samenwerkingsverband van Deltares en negen internationale organisaties, wil aantonen dat ook Italië, Spanje, Denemarken en België geschikte ‘WKO-landen’ zijn. De demonstratiecases tot nu toe lieten al zien dat WKO een economisch aantrekkelijke oplossing is voor hernieuwbare energie (soms zijn in­ vesteringen binnen drie jaar al terug­ verdiend), dat sociaal economische en wetgevende barrières kunnen worden overwonnen en dat effectieve innovaties mogelijk zijn; zoals een combinatie met zonnepanelen en met grondwatersanering. Het Hoogheemraadschap van Rijnland beschikt over een nieuw, geautomatiseerd besturingssysteem dat rekening houdt met weersverwachtingen, waterkwaliteit én energiekosten. Dit helpt de beheerders van het Rijnlandse boezemsysteem om het water­ peil zo gelijkmatig mogelijk te houden, binnen een marge van drie centimeter. Gezien de variabele neerslag en windkracht is dat best een uitdaging. Het nieuwe besturingssysteem biedt meer inzicht in de variabelen, waardoor betere beslissingen kunnen worden genomen. Daarbij houdt het systeem nu ook rekening met de verzilting van de boezem en gaat het – indien nodig – doorspoe­ len. Ook stelt het de beheerder in staat om op stroomverbruik te bezuinigen, door rekening te houden met het getij en met energie­ kosten (piek- en daltarief). Zo kost het bij eb minder energie om water vanuit de polder naar zee te pompen dan bij vloed, als je tegen het hoge water in moet pompen. BETER WATERBEHEER DANKZIJ GEAUTOMATISEERD SYSTEEM EUROPESE BODEM BENUTTEN FOTO: ADOBESTOCK 28 DELTARES, SEPTEMBER 2018

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=